Pavel Paloncý

Extrémny bežec
Dvojnásobný víťaz Spine Race

„Pretekám v rôznych podmienkach - v zime, v horách, vo vysokej nadmorskej výške, na púšti aj v džungli. Podmienky tak rozdielne, ako sa dá len predstaviť, adaptácia na extrémne podmienky ale tvorí časť úspechu. Na Edgar som sa mohol vo všetkých týchto podmienkach spoľahnúť a vždy fungoval rovnako - výborne.“